• <blockquote id="ii2w4"><samp id="ii2w4"></samp></blockquote>
 • <blockquote id="ii2w4"><samp id="ii2w4"></samp></blockquote>
 • <blockquote id="ii2w4"></blockquote>
 • <xmp id="ii2w4">
 • <xmp id="ii2w4"><samp id="ii2w4"></samp>
 • <blockquote id="ii2w4"><label id="ii2w4"></label></blockquote>
 • <samp id="ii2w4"><label id="ii2w4"></label></samp>
 • <blockquote id="ii2w4"><samp id="ii2w4"></samp></blockquote>
 • <blockquote id="ii2w4"><blockquote id="ii2w4"></blockquote></blockquote>
 • <samp id="ii2w4"><label id="ii2w4"></label></samp>
 • <blockquote id="ii2w4"></blockquote>
  <blockquote id="ii2w4"><label id="ii2w4"></label></blockquote>
 • <label id="ii2w4"><label id="ii2w4"></label></label>
 • <blockquote id="ii2w4"></blockquote>
  <blockquote id="ii2w4"></blockquote>
  <samp id="ii2w4"></samp>
 • <blockquote id="ii2w4"></blockquote>
 • <sup id="ii2w4"></sup>
 • <blockquote id="ii2w4"><samp id="ii2w4"></samp></blockquote><blockquote id="ii2w4"><samp id="ii2w4"></samp></blockquote>
  <blockquote id="ii2w4"></blockquote>
 • <blockquote id="ii2w4"><samp id="ii2w4"></samp></blockquote>
 • <samp id="ii2w4"><samp id="ii2w4"></samp></samp>
  <xmp id="ii2w4">
 • <blockquote id="ii2w4"><label id="ii2w4"></label></blockquote>
 • <blockquote id="ii2w4"></blockquote>
 • <samp id="ii2w4"></samp>
  <label id="ii2w4"><sup id="ii2w4"></sup></label>
 • <samp id="ii2w4"><samp id="ii2w4"></samp></samp>
 • <blockquote id="ii2w4"><label id="ii2w4"></label></blockquote>
  <blockquote id="ii2w4"></blockquote>
 • <blockquote id="ii2w4"></blockquote>
 • <samp id="ii2w4"><label id="ii2w4"></label></samp><samp id="ii2w4"><label id="ii2w4"></label></samp>

  化学性质

  CAS号:471-25-0

  MDL号:MFCD00004360

  EINECS号:207-437-8

  RTECS号:UD9300000

  BRN号:878176

  PubChem号:24898598

  物性数据


  1.       性状:无色液体

  2.       密度(g/ m3,25/4℃):1.1325

  3.       相对密度(20℃,4℃):1.1380

  4.       熔点(oC):18

  5.       沸点(oC,常压):74.518

  6.       常温折射率(n20):1.4306

  7.       折射率:1.431

  8.       闪点(oF):138

  9.       液相标准燃烧热(焓)(kJ·mol-1):-1273.1

  10.    液相标准声称热(焓)( kJ·mol-1):-193.3

  11.    液相标准熵(J·mol-1·K-1) :226.4

  12.    液相标准生成自由能( kJ·mol-1):-377.6

  13.    燃烧热(KJ/mol):未确定

  14.    临界温度(oC):未确定

  15.    临界压力(KPa):未确定

  16.    油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定

  17.    爆炸上限(%,V/V):未确定

  18.    爆炸下限(%,V/V):未确定

  19.    溶解性:微溶于水


  毒理学数据


  急性毒性:大鼠经口LD50:100mg/kg,除致死剂量外无详细说明;

  大鼠经腹腔LD50:25mg/kg,除致死剂量外无详细说明;

  小鼠经口LD50:100mg/kg,除致死剂量外无详细说明;

  小经腹腔LD50:25mg/kg,除致死剂量外无详细说明;

  豚鼠LD50:100mg/kg,除致死剂量外无详细说明;


  生态学数据


  该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。


  分子结构数据


  1、   摩尔折射率:15.33

  2、   摩尔体积(cm3/mol):56.4

  3、   等张比容(90.2K):152.2

  4、   表面张力(dyne/cm):52.9

  5、   极化率(10-24cm3):6.08


  计算化学数据


  1.疏水参数计算参考值(XlogP):0.3

  2.氢键供体数量:1

  3.氢键受体数量:2

  4.可旋转化学键数量:0

  5.互变异构体数量:无

  6.拓扑分子极性表面积37.3

  7.重原子数量:5

  8.表面电荷:0

  9.复杂度:84.3

  10.同位素原子数量:0

  11.确定原子立构中心数量:0

  12.不确定原子立构中心数量:0

  13.确定化学键立构中心数量:0

  14.不确定化学键立构中心数量:0

  15.共价键单元数量:1


  性质与稳定性


  1.按规格使用和贮存,不会发生分解,避免与氧化物接触

  2.有腐蚀性,对皮肤、眼睛和黏膜有强刺激性。皮肤接触会引起灼伤。应戴好防毒面具与手套。眼睛受刺激、皮肤接触用大量水冲洗。
   


  贮存方法


  2-8°C下密封保存,放置于通风、干燥地方,避免于其他氧化物接触。按一般化学品规定贮运。


  安全信息

  健康危害: 本品对粘膜、上呼吸道、眼和皮肤有强烈的刺激性。吸入后,可因喉及支气管的痉挛、炎症、水肿,化学性肺炎或肺水肿而致死。接触后出现烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。

  环境危害: 对环境有危害,对水体和大气可造成污染。

  燃爆危险: 本品易燃,有毒,具腐蚀性、强刺激性,可致人体灼伤。

  危险特性: 遇明火、高热易燃。与碱类剧烈反应。具有腐蚀性 [5-6]  。

  包装与运输

  安瓿瓶外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光曝晒。包装要求密封,不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放。不宜大量或久存。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速,注意防止静电积聚。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留 [5]  。


  合成方法

  1.由丙炔醇氧化而得。将丙炔醇加入丙酮中搅拌,于20℃滴加铬酐的硫酸溶液,加毕,室温搅拌14h,即生成丙炔酸。

  2.以乙炔钠和CO2在3.55-7.09MPa和90℃以下温度反应,即得。


  用途

  用于有机合成。可用于制取丙酸、均苯三甲酸、卤代丙烯酸、二卤代丙烯酸、二乙炔二羧酸、丙炔酸乙酯、吡唑啉酮、二溴巴豆酸,乙氧基巴豆酸等。丙炔酸与硫酸、甲醇加热回流可制得丙炔酸甲酯(C4H4O2,[922-67-8]),是抗病毒药物碘苷的原料。

  七妹在线观看_三級片免費播放_高大丰满的俄罗斯少妇_电影韩国禁三级在线观看